Hem

Foam rolling och användandet av motsvarande redskap motiveras ofta med att du kan frigöra muskelfascian för att på så sätt öka rörligheten och minska smärta.


Hur djupet vid knäböj påverkar styrka, muskeltillväxt och prestationsförmåga har debatterats länge men en ny studie visar att djupa knäböj åtminstone verkar vara att föredra om du vill bygga maximalt med muskelmassa.


Det finns en hel del missuppfattningar om vad artros är och hur det ska behandlas.


Återigen visar det sig att träningsvolymen har större betydelse än frekvensen men den här gången tenderar en lägre frekvens ge något bättre resultat.


Placeboeffekter och noceboeffekter kan vara skillnaden mellan vinst och förlust.


Sitt rakt, stå upprätt, akta ryggen, lyft med benen! Den gängse uppfattningen är att ryggen är en skör struktur som ska aktas men det är en uppfattning som saknar belägg.


En sammanställning av alla tidigare metaanalyser bekräftar vad vi redan visste, FIFA 11+ är ett effektivt program för att förebygga skador.


Att komplettera den ordinarie träningen med olika former av hoppövningar är en effektiv metod för att förbättra både spänsten, snabbheten och styrkan.


Högintensiv intervallträning är en tidseffektiv träningsform för att förbättra konditionen men ger ingen effekt på kroppssammansättningen.


Träningsfrekvensen anses vara en av de viktigaste variablerna för att optimera träningsresultaten av styrketräningen.