Kategori: Skador

En sammanställning av alla tidigare metaanalyser bekräftar vad vi redan visste, FIFA 11+ är ett effektivt program för att förebygga skador.


Innan återgången till idrott utförs i regel en rad tester för att säkerställa att idrottaren är färdigrehabiliterad men testerna säger väldigt lite om den framtida skaderisken.


Se till att styrketräna om du vill undvika skador.


Flera skadeförebyggande program har tagits fram för att minska risken för knäskador i allmänhet och korsbandsskador i synnerhet. Något som har visat sig fungera väldigt bra!


Ett träningspass i veckan med copenhagen adduction exercise verkar räcka långt för att minska ljumskbesvär och -skador.


Skaderisken är beroende av match- och träningsbelastningen men är det möjligt att förutspå vem som skadar sig utifrån belastningen?


Snabbare och starkare spelare har mindre risk att skada sig och kan hantera större variationer i match- och träningsbelastningen.


Så ska skadepreventionsprogrammet designas för att minska skaderisken hos barn och ungdomar.


Se till att vara stark och ha en god styrkeuthållighet om du vill minska risken för muskuloskeletala skador.


En 14 år lång studie med data från fler än 130 000 matcher inom toppfotbollen belyser riskerna med tät matchning.