Kategori: Skador

Bänkpress-axel i Skador av Victor Bengtsson för 3 år sedan

Har du ont i axeln eller bröstet när du bänkpressar? Det kan vara bänkpress-axel.


Hur vanligt är det med skador bland kraftidrotter och vilka är de bakomliggande orsakerna?


Skadeförebyggande program har visat goda resultat i tidigare studier. Nu har man även utvecklat FIFA 11+ till ett skadeförebyggande program för barn och ungdomar.


I en ny meta-analys har man tittat på huruvida FIFA 11+ är ett bra skadeförebyggande program.


När du inte använder dina muskler kommer du tappa muskelmassa men med vissa metoder kan du minimera muskelförlusten.


Knäkontroll och FIFA+ är två program som har visat bra resultat i skadeförebyggande syfte.


Skador i samband med träning är tyvärr ett vanligt problem men med ett skadeförebyggande träningsprogram kan du minimera skaderisken.


Ända sedan crossfit slog igenom har träningsformen blivit ifrågasatt då träningsupplägget ska medföra en hög skaderisk. Det finns väldigt sparsamt med forskning på området eftersom idrotten är väldigt ny men jag tänkte summera lite av det som ändå finns publicerat.