Kategori: Spänst

Att komplettera den ordinarie träningen med olika former av hoppövningar är en effektiv metod för att förbättra både spänsten, snabbheten och styrkan.


Om du vill kunna prestera både på ett ben i taget och båda benen samtidigt verkar unilateral träning ge bäst effekt.


Knäböj och hopp utgör grunden i många träningsprogram för spänst och snabbhet men spelar det någon roll i vilken ordning du utför övningarna?


Om du vill kunna hoppa högt är olympiska lyft något att satsa på.