Kategori: Styrketräning

Genom att träna med svänghjul kan du överbelasta excentriskt och få grymma resultat av din träning.


Stretching ökar rörligheten men inverkar även på resultatet av styrketräningen.


Med en ny studie har man försökt ta reda på hur lång vila man ska ha mellan seten när man styrketränar med lätta vikter.


Att använda sig av gummiband vid styrketräning kan vara ett sätt att optimera sin styrketräning.


Specifika ökningar av styrka med instabila övningar och bättre överförbarhet med stabila övningar?


Effekten av styrketräningen är beroende av hur tunga vikter du använder


Måste man variera vikten varje pass eller går det lika bra att träna med samma belastning varje träningspass?


Är det bästa att styrketräna med fria vikter eller maskiner?


Huruvida du bygger muskler och blir stark av styrketräning är beroende av så mycket mer än inom vilket repetitionsintervall du tränar.


Hur tungt man ska lyfta för att få bäst resultat har debatterats länge men spelar belastningen egentligen någon roll?