Kategori: Styrketräning

Hur man ska periodisera styrketräningen är en fråga där det fortfarande råder delade meningar men ny forskning visar åtminstone att variation är viktigt om du vill öka i styrka.


Byggarna har rätt: det går att självmant öka kontakten i en muskel om du fokuserar på att utföra en rörelse med just den muskeln.


Huruvida man ska träna till failure eller inte är en fråga som debatterats mycket i olika forum. Om du har som mål att bli stark verkar det, enligt en ny meta-analys, inte spela någon roll. Som så många gånger tidigare är det dock inte hela sanningen.


En ny studie visar att du blir starkare med dragremmar. Studien har däremot sina brister vilka ska tas i beaktning trots att resultatet är fullt rimligt.


Kaosbänk i Styrketräning av Victor Bengtsson för 4 år sedan

Övningen är redan etablerad bland styrkelyftare men kaosbänk har inte studerats inom forskningen. Inte förrän alldeles nyligen.


En ny studie fann att lång vila var bättre både för ökad styrka och hypertrofi.


Vad händer om man låter en del av motståndet utgöras av gummiband när man drar marklyft?


Vad händer om man kombinerar ocklusionsträning med neuromuskulär elektrisk stimulering?


Är utseendet på våra muskler genetiskt betingat eller går det att forma musklerna med olika övningar?


Kaosböj i Styrketräning av Victor Bengtsson för 4 år sedan

Träningsmetoderna utvecklas hela tiden där den ena är mer innovativ än den andra. Ett exempel på en sådan övning är knäböj med instabila vikter. Frågan är dock om den är lika effektiv som den är innovativ?