Populära inlägg

I en nyligen publicerad meta-analys undersökte man om träning med gummiband och kedjor var mer effektivt än traditionell styrketräning.


Behöver du stretcha innan din fysiska aktivitet men är rädd för den negativa effekten som statisk stretching kan ha på prestationsförmågan? En dynamisk uppvärmning kan hjälpa.


Snabbhet är en viktig komponent i väldigt många idrotter men hur kan man då träna upp sin snabbhet?


Vilket är bästa sättet att mäta träningsvolym vid styrketräning, hur stor träningsvolym ska du ha för att maximera muskeltillväxten och ska du periodisera volymen?


Både hip thrust och marklyft är bra övningar för att träna baksida lår, rumpa och ländrygg men vilka muskler som får arbeta mest skiljer sig åt mellan övningarna.


Spelar det någon roll hur snabbt du utför repetitionerna?


Det verkar som att alla bros har haft rätt hela tiden. Åtminstone delvis.


Ända sedan crossfit slog igenom har träningsformen blivit ifrågasatt då träningsupplägget ska medföra en hög skaderisk. Det finns väldigt sparsamt med forskning på området eftersom idrotten är väldigt ny men jag tänkte summera lite av det som ändå finns publicerat.


Att stretcha innan en fysisk aktivitet är väldigt vanligt men hur ska man stretcha för att få bäst resultat på prestationsförmåga, rörlighet och skaderisk?


En stor del av den forskning som görs på energiintag och energiförbrukning baseras på deltagarnas egna uppskattningar. En metod som är så dålig att den till och med kan vara värdelös.