Populära inlägg

Snabbhet är en viktig komponent i väldigt många idrotter men hur kan man då träna upp sin snabbhet?


Både hip thrust och marklyft är bra övningar för att träna baksida lår, rumpa och ländrygg men vilka muskler som får arbeta mest skiljer sig åt mellan övningarna.


Spelar det någon roll hur snabbt du utför repetitionerna?


Vilket är bästa sättet att mäta träningsvolym vid styrketräning, hur stor träningsvolym ska du ha för att maximera muskeltillväxten och ska du periodisera volymen?


Det verkar som att alla bros har haft rätt hela tiden. Åtminstone delvis.


Ända sedan crossfit slog igenom har träningsformen blivit ifrågasatt då träningsupplägget ska medföra en hög skaderisk. Det finns väldigt sparsamt med forskning på området eftersom idrotten är väldigt ny men jag tänkte summera lite av det som ändå finns publicerat.


En stor del av den forskning som görs på energiintag och energiförbrukning baseras på deltagarnas egna uppskattningar. En metod som är så dålig att den till och med kan vara värdelös.


Att stretcha innan en fysisk aktivitet är väldigt vanligt men hur ska man stretcha för att få bäst resultat på prestationsförmåga, rörlighet och skaderisk?


Jag är nog inte ensam om att under min uppväxt ha blivit matad med uppmaningar om att jag måste stretcha för att inte skada mig. Den tredje delen i artikelserien om stretching handlar därför om huruvida stretching fungerar som skadeprevention. Jag kommer gå igenom vad forskningen har visat och sedan avsluta med att ge några tips på vad man kan tänka på för att undvika skador med hjälp av stretching.


Mental träning förekommer inom många idrotter och i många olika former men kan kognitiva strategier hjälpa dig att bli starkare?