Sök

Om du vill ha en bok att läsa under semestern är Skitmat! något jag kan rekommendera.


Snabbhet är en viktig komponent i väldigt många idrotter men hur kan man då träna upp sin snabbhet?


Munsköljning med kolhydrater har nu ganska gediget stöd i litteraturen, nu har man även undersökt detta i kombination med koffeintabletter.


Pausvilan är förknippad med återhämtning och taktikgenomgång men bör även förbereda idrottaren fysiskt inför nästa halvlek.


Skador i samband med träning är tyvärr ett vanligt problem men med ett skadeförebyggande träningsprogram kan du minimera skaderisken.


Knäkontroll och FIFA+ är två program som har visat bra resultat i skadeförebyggande syfte.


I en nyligen publicerad meta-analys undersökte man om träning med gummiband och kedjor var mer effektivt än traditionell styrketräning.


När du inte använder dina muskler kommer du tappa muskelmassa men med vissa metoder kan du minimera muskelförlusten.


Träningsupplägget kan varieras på många olika sätt men hur ofta ska man träna om målet är att öka i styrka och hypertrofi?


Somliga menar att det bara är tunga vikter som gäller medan andra förespråkar lättare men hur ligger det egentligen till?