Sökresultat för BFR

Ocklusionsträning har fått större uppmärksamhet under det senaste decenniet, både på gymmen och inom forskningen, men vilken är den fysiologiska förklaringsmodellen?


Ocklusionsträning är dagens ämne och i det här inlägget förklarar jag hur man kan gå tillväga i praktiken och vilka resultat man kan förvänta sig.