Sökresultat för Cellsvullnad

Ocklusionsträning har fått större uppmärksamhet under det senaste decenniet, både på gymmen och inom forskningen, men vilken är den fysiologiska förklaringsmodellen?


I vissa studier har deltagarna ökat i muskelmassa på bara några enstaka veckor men i en ny studie menar man att den muskelmassan till stor del är en cellsvullnad.