Sökresultat för FIFA 11

Knäkontroll och FIFA+ är två program som har visat bra resultat i skadeförebyggande syfte.


I en ny meta-analys har man tittat på huruvida FIFA 11+ är ett bra skadeförebyggande program.


Skadeförebyggande program har visat goda resultat i tidigare studier. Nu har man även utvecklat FIFA 11+ till ett skadeförebyggande program för barn och ungdomar.


Vill du förebygga skador inom fotboll är FIFA 11+ ett bra program att använda sig av.


Så ska skadepreventionsprogrammet designas för att minska skaderisken hos barn och ungdomar.


Flera skadeförebyggande program har tagits fram för att minska risken för knäskador i allmänhet och korsbandsskador i synnerhet. Något som har visat sig fungera väldigt bra!


En sammanställning av alla tidigare metaanalyser bekräftar vad vi redan visste, FIFA 11+ är ett effektivt program för att förebygga skador.