Sökresultat för Failure

Somliga menar att det bara är tunga vikter som gäller medan andra förespråkar lättare men hur ligger det egentligen till?


I en ny studie undersökte man hur muskelaktiveringen påverkas av belastningen och antalet repetitioner. Dessutom undersökte man hur muskelaktiveringen såg ut under ett dropset.


Huruvida man ska träna till failure eller inte är en fråga som debatterats mycket i olika forum. Om du har som mål att bli stark verkar det, enligt en ny meta-analys, inte spela någon roll. Som så många gånger tidigare är det dock inte hela sanningen.


Det verkar inte spela någon större roll om du tränar med tunga eller lätta vikter för att bli stark och bygga muskler.


Hur tungt man ska lyfta för att få bäst resultat har debatterats länge men spelar belastningen egentligen någon roll?


Huruvida du bygger muskler och blir stark av styrketräning är beroende av så mycket mer än inom vilket repetitionsintervall du tränar.


Måste man variera vikten varje pass eller går det lika bra att träna med samma belastning varje träningspass?


Att använda uppskattningar av den egna förmågan kan vara ett bra sätt för att styra belastningen i sin träning.


Större och starkare på kortare tid med rest-pause-metoden.


En sammanställning av forskningen ger oss svaren på vilken belastning som är bäst för styrka och hypertrofi.