Sökresultat för Frekvens

Ända sedan crossfit slog igenom har träningsformen blivit ifrågasatt då träningsupplägget ska medföra en hög skaderisk. Det finns väldigt sparsamt med forskning på området eftersom idrotten är väldigt ny men jag tänkte summera lite av det som ändå finns publicerat.


Träningsupplägget kan varieras på många olika sätt men hur ofta ska man träna om målet är att öka i styrka och hypertrofi?


En ny intressant studie undersökte om du får bäst resultat av att träna helkroppspass flera gånger i veckan eller dela upp kroppen på olika pass och således minska frekvensen på träningen.


Är det bäst att träna helkroppspass tre gånger i veckan eller ska man dela upp kroppen i en split?


Styrkelyftare och kroppsbyggare lägger upp sin träning på väldigt olika sätt men vad är egentligen mest effektivt om man vill bli stark och bygga muskler?


Huruvida du bygger muskler och blir stark av styrketräning är beroende av så mycket mer än inom vilket repetitionsintervall du tränar.


Veckans totala träningsvolym verkar vara mer avgörande än frekvensen om du vill bli stark och bygga muskler.


En sammanställning av forskningen visar att ju oftare du tränar desto starkare blir du men det kan finnas en annan förklaring till det här sambandet.


Hur skulle bästa träningsprogrammet för optimal muskeltillväxt se ut baserat på vad forskningen har visat?


Sammanställning av forskningen visar hur ofta du ska träna varje muskelgrupp för att bygga maximalt med muskelmassa.