Sökresultat för Fysisk aktivitet

Stretching har av någon anledning blivit tillskriven många olika egenskaper, såväl positiva som negativa, som sedan undersökts i studier med varierade resultat. Ett exempel på detta är att stretching sägs minska träningsvärken efter fysisk aktivitet.


Fysisk aktivitet förknippas ofta med träning för att förbättra sin prestation men fysisk aktivitet medför även många hälsomässiga fördelar. En sådan är att fysisk aktivitet verkar kunna motverka och lindra depression och ångest.


Att träna samtidigt som du ligger på ett kaloriunderskott är vägen att gå om du vill gå ner i vikt.


Att man ska värma upp innan en fysisk aktivitet är vedertaget inom träningsvärlden men hur värmer man upp på bästa sätt innan träning och tävling?


Att stretcha innan en fysisk aktivitet är väldigt vanligt men hur ska man stretcha för att få bäst resultat på prestationsförmåga, rörlighet och skaderisk?


Ännu en studie visar att det inte går att lita på människor som får rapportera sin fysiska aktivitet via frågeformulär.


Att träning är viktigt är de flesta väl medvetna om men exakt hur viktigt det är och vilken enorm effekt lite fysisk aktivitet kan ha är nästan ofattbart. Den här boken visar hur det ligger till!


Högintensiv intervallträning är en tidseffektiv träningsform för att förbättra konditionen men ger ingen effekt på kroppssammansättningen.