Sökresultat för Fysisk inaktivitet

Det blir allt vanligare att vi sitter stilla större delen av dagen, något som har negativa effekter på din hälsa.


Med justerbara skrivbord kan man minska både stillasittandet och muskuloskeletala besvär samtidigt som arbetsförmågan förbättras.


Ännu en studie visar att det inte går att lita på människor som får rapportera sin fysiska aktivitet via frågeformulär.