Sökresultat för Idrottsskador

Så ska skadepreventionsprogrammet designas för att minska skaderisken hos barn och ungdomar.


Flera skadeförebyggande program har tagits fram för att minska risken för knäskador i allmänhet och korsbandsskador i synnerhet. Något som har visat sig fungera väldigt bra!


En sammanställning av alla tidigare metaanalyser bekräftar vad vi redan visste, FIFA 11+ är ett effektivt program för att förebygga skador.