Sökresultat för Knäkontroll

Knäkontroll och FIFA+ är två program som har visat bra resultat i skadeförebyggande syfte.


Så ska skadepreventionsprogrammet designas för att minska skaderisken hos barn och ungdomar.


Flera skadeförebyggande program har tagits fram för att minska risken för knäskador i allmänhet och korsbandsskador i synnerhet. Något som har visat sig fungera väldigt bra!