Sökresultat för Metod

Under de senaste åren har det blivit en allt vanligare föreställning att stretching skulle hämma prestationsförmågan. Av den anledningen hade jag i denna del tänkt redovisa hur forskningsläget ser ut i avseende på stretching och prestationsförmåga och kommer bland annat gå igenom om det skiljer sig mellan olika stretchingmetoder.


En stor del av den forskning som görs på energiintag och energiförbrukning baseras på deltagarnas egna uppskattningar. En metod som är så dålig att den till och med kan vara värdelös.


En stor del av den forskning som görs på energiintag och energiförbrukning baseras på deltagarnas egna uppskattningar. En metod som är så dålig att den till och med kan vara värdelös.


När du inte använder dina muskler kommer du tappa muskelmassa men med vissa metoder kan du minimera muskelförlusten.


Kaosböj i Styrketräning av Victor Bengtsson för 4 år sedan

Träningsmetoderna utvecklas hela tiden där den ena är mer innovativ än den andra. Ett exempel på en sådan övning är knäböj med instabila vikter. Frågan är dock om den är lika effektiv som den är innovativ?


Nya studier stärker tidigare forskning att styrketräning är en effektiv metod för att förbättra kroppskompositionen.


Ännu en studie visar att det inte går att lita på människor som får rapportera sin fysiska aktivitet via frågeformulär.


Större och starkare på kortare tid med rest-pause-metoden.


Att komplettera den ordinarie träningen med olika former av hoppövningar är en effektiv metod för att förbättra både spänsten, snabbheten och styrkan.