Sökresultat för Självrapportering

En stor del av den forskning som görs på energiintag och energiförbrukning baseras på deltagarnas egna uppskattningar. En metod som är så dålig att den till och med kan vara värdelös.


En stor del av den forskning som görs på energiintag och energiförbrukning baseras på deltagarnas egna uppskattningar. En metod som är så dålig att den till och med kan vara värdelös.


Ännu en studie visar att det inte går att lita på människor som får rapportera sin fysiska aktivitet via frågeformulär.