Sökresultat för Skadeprevention

Jag är nog inte ensam om att under min uppväxt ha blivit matad med uppmaningar om att jag måste stretcha för att inte skada mig. Den tredje delen i artikelserien om stretching handlar därför om huruvida stretching fungerar som skadeprevention. Jag kommer gå igenom vad forskningen har visat och sedan avsluta med att ge några tips på vad man kan tänka på för att undvika skador med hjälp av stretching.


Skador i samband med träning är tyvärr ett vanligt problem men med ett skadeförebyggande träningsprogram kan du minimera skaderisken.


Knäkontroll och FIFA+ är två program som har visat bra resultat i skadeförebyggande syfte.


I en ny meta-analys har man tittat på huruvida FIFA 11+ är ett bra skadeförebyggande program.


Skadeförebyggande program har visat goda resultat i tidigare studier. Nu har man även utvecklat FIFA 11+ till ett skadeförebyggande program för barn och ungdomar.


Så här kan du göra för att förebygga skador.


Det finns tydliga samband mellan prestation och missad träningstid på grund av skador och sjukdom.


Så går du till väga för att minimera risken att drabbas av en hamstringsskada


Skadepyramiden är en modell som beskriver hur skadeförebyggande insatser ska prioriteras.


Vill du förebygga skador inom fotboll är FIFA 11+ ett bra program att använda sig av.