Sökresultat för Skaderisk

Kan vi minska skaderisken med stretching? Förändras prestationsförmågan till följd av stretching? Minskar stretching träningsvärken? Frågorna är många men förhoppningsvis lyckas jag i denna artikelserie räta ut dessa frågetecken.


Ända sedan crossfit slog igenom har träningsformen blivit ifrågasatt då träningsupplägget ska medföra en hög skaderisk. Det finns väldigt sparsamt med forskning på området eftersom idrotten är väldigt ny men jag tänkte summera lite av det som ändå finns publicerat.


Vilka faktorer ökar risken för skador och vad kan man göra för att minimera skaderisken i samband med löpning?


Skador i samband med träning är tyvärr ett vanligt problem men med ett skadeförebyggande träningsprogram kan du minimera skaderisken.


Att man ska värma upp innan en fysisk aktivitet är vedertaget inom träningsvärlden men hur värmer man upp på bästa sätt innan träning och tävling?


Att stretcha innan en fysisk aktivitet är väldigt vanligt men hur ska man stretcha för att få bäst resultat på prestationsförmåga, rörlighet och skaderisk?


Vad är acute:chronic workload ratio och varför är det viktigt att hålla koll på?


Spelare som har en stor träningsmängd bakom sig klarar av en större volym högintensiva löpningar utan att skada sig.


En stor systematisk översiktsartikel visar att individer som har bra kondition drabbas av färre skador än individer med sämre kondition.


En 14 år lång studie med data från fler än 130 000 matcher inom toppfotbollen belyser riskerna med tät matchning.