Sökresultat för Volym

Jakten på träningsprogrammens heliga Graal fortsätter när vi nu ska gå igenom parametern träningsvolym. Frågan som ska besvaras är vilken träningsvolym som ger bäst resultat på styrka och hypertrofi.


Jag fortsätter att grotta ner mig i forskningen kring träningsvolym och i det här inlägget tänkte jag titta närmare på vilka faktorer som är viktiga vid valet av träningsvolym samt hur du ska tillämpa det här på din egna träning.


Vilken är den optimala träningsvolymen när du styrketränar om du vill lägga på dig muskelmassa?


Hur man ska periodisera styrketräningen är en fråga där det fortfarande råder delade meningar men ny forskning visar åtminstone att variation är viktigt om du vill öka i styrka.


Det verkar inte spela någon större roll om du tränar med tunga eller lätta vikter för att bli stark och bygga muskler.


Vilket repetitionsintervall som är bäst för att öka sin styrka och muskelmassa är en ständigt debatterad fråga. En potentiell fördel med högreps är att det gör det lättare att öka träningsvolymen.


Styrkelyftare och kroppsbyggare lägger upp sin träning på väldigt olika sätt men vad är egentligen mest effektivt om man vill bli stark och bygga muskler?


Hur tungt man ska lyfta för att få bäst resultat har debatterats länge men spelar belastningen egentligen någon roll?


Huruvida du bygger muskler och blir stark av styrketräning är beroende av så mycket mer än inom vilket repetitionsintervall du tränar.


Effekten av styrketräningen är beroende av hur tunga vikter du använder