Köpvillkor

Avtalsvillkor

Dessa villkor (”Avtalsvillkoren”) gäller för köp hos The Wining Edge (organisationsnummer 910131-0853), nedan kallad TWE.

Postadress: The Winning Edge, Rullstensgatan 13, 906 55 Umeå

E-postadress: victor@thewinningedge.se

Allmänt

TWE är en redaktionell webbsida om skadeprevention, fysträning och nutrition. TWE säljer e-tidningen Prevention & Prestation via webbplatsen www.thewinningedge.se.

TWE reserverar sig för slutförsäljning, förseningar, tekniska problem, framflyttning av utgivningsdatum och felaktig artikelinformation. TWE förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående avisering samt rätten att stryka en beställning om särskilda skäl föreligger.

Priser och avgifter

Varje vara anges med pris inklusive moms i svenska kronor. I kundvagnen framgår det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt. TWE samarbetar med Klarna för fakturering, delbetalning, kontokortsbetalning, direktbetalning samt återkommande köp/prenumerationstjänster. Du hittar mer information och fullständiga villkor om Klarnas betalsätt på Klarna.se.

I kassan hittar du det totala priset inklusive moms och eventuell fraktkostnad. I kassan hittar du även fullständiga frakt- och betalningsvillkor. För digitala produkter tillkommer ingen fraktavgift.

Beställning

Beställning kan endast göras på webbplatsen www.thewinningedge.se.

Bindande avtal vid köp av digitala produkter uppkommer när privatkund eller företagskund genom knapptryckning genomfört köpet.

Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du har inte ångerrätt vid köp av digitala produkter som laddas ner direkt till elektronisk enhet, såsom ljudfiler, e-tidningar och e-böcker.

Vid fakturaköp rapporterar du returen hos Klarna via ditt Klarna-konto för att pausa fakturan.

Prenumeration

TWE erbjuder en prenumerationstjänst för digitala produkter. Alla prenumerationer är tillsvidareprenumerationer. Tillsvidareprenumeration innebär att prenumerationstjänsten är aktiv till dess du säger upp den via Mitt Konto. Med betalperiod avses i dessa avtalsvillkor det faktureringsintervall som du har valt avseende din betalning för prenumerationstjänsten.

Leverans

Leverans av digitala produkter sker genom att TWE tillhandahåller en länk för nedladdning av köpta digitala produkter. Tillhandahållandet sker genom att ett e-mail med länk sänds till av kunden angiven e-mailadress. Vid aktivering av nedladdningen laddas digitala produkter ned på den mobiltelefon/läsplatta/dator (”Enhet”) som nedladdning sker från. För vissa digitala produkter kan begränsning av antal nedladdningar och/eller begränsning av spridning till antal Enheter förekomma. I förekommande fall anges sådan begränsning i produktinformationen för den avsedda digitala produkten.

Köp och användning av digitala produkter får endast ske för privat och icke-kommersiellt syfte. Digitala produkter får inte vidareupplåtas och/eller vidareförsäljas eller kopieras (med undantag för kopiering för privat bruk) och inget annat förfogande eller spridning får ske. Det är inte heller tillåtet att modifiera, vidareutveckla, dekompilera eller bakåtutveckla (reversed engineering) digitala produkter, inte heller får bakomliggande kod formateras om eller på annat sätt påverkas eller nyttjas.

Reklamation

Om TWE har levererat en felaktig eller skadad produkt ska kunden reklamera till TWE via kundservice. Kontakt sker med TWE:s kundservice sker via e-post: victor@thewinningedge.se. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Integritetspolicy

Se vår Integritetspolicy för att få fullständig information om hur vi hanterar cookies, personuppgifter och annan information om dig.