Modeller för anpassning till träning

Modeller för anpassning till träning

General adaptation syndrome och fitness-fatigue model är två modeller som beskriver hur kroppen anpassar sig till träning. Anledningen till att vi tränar är att vi ska bli bättre på något och med träningen kommer kroppen successivt anpassa sig för den belastning vi...

Är det farligt att lyfta med böjd rygg?

Utifrån vad som är studerat är oron att lyft med böjd rygg skulle öka risken för ländryggssmärta i princip helt omotiverad, men forskningen är begränsad. Ländryggssmärta är ett stort problem som orsakar många sjukdagar och allmänna besvär i det vardagliga livet. En...