fystester

Att regelbundet utföra fystester är viktigt för att kunna göra en bedömning den nuvarande fysiska kapaciteten samt utvärdera den tidigare och planera den framtida träningen. Här finner du instruktioner för några av de vanligaste fystesterna för att du ska kunna ta nästa steg i träningen.