Inom lagbollsporter så som fotboll, innebandy och handboll samt racketsporter som tennis och padel är det viktigt att kunna utföra snabba riktningsförändringar. Riktningsförändringar är en komplex egenskap som är beroende av bland annat snabbhet, styrka och koordination. Komplexiteten medför att det är svårt att utforma ett tillförlitligt test som kan säga något om prestationsförmågan i idrotten.

I idrotten sker dessutom riktningsförändringarna som en reaktion på omgivningen och ställer därför krav på spelförståelse och reaktionsförmåga. Eftersom 505 agility test består av förutbestämda rörelser där testpersonen inte behöver reagera på sin omgivning är det missvisande att 505 agility test benämns just ”agility test” då det egentligen bara testar förmågan att utföra en snabb riktningsförändring.

Hur utförs 505 agility test

För att utföra testet behöver du måttband, tejp och fyra koner för att markera start- och vändlinje samt ett par fotoceller med elektronisk tidtagning. Kortfattat går testet ut på att testpersonen ska springa 15 meter från startlinjen till vändlinjen och sedan fem meter tillbaka igen. Tiden startar när testpersonen korsar linjen mellan fotocellerna vid 10 meter och avslutas när hen sprungit tillbaka förbi fotocellerna igen.

Testet startar med testpersonen i stående position med den främre foten bakom startlinjen. Testpersonen börjar sedan testet på eget kommando och springer med maximal hastighet ända ner till vändlinjen. Testpersonen får inte bromsa in löpningen förrän hen har korsat linjen mellan fotocellerna. Vändningen sker åt valfritt håll alternativt enligt instruktion, se nedan. För att vändningen ska vara godkänd måste testpersonen korsa vändlinjen med båda fötterna och ingen kroppsdel får vidröra marken mellan vändlinjen och fotocellerna.

Testet kan som sagt utföras med vändning åt valfritt håll eller enligt instruktion. Om syftet bara är att testa den snabbaste riktningsförändringen kan testpersonen själv få välja åt vilket håll hen vill vända. Genom att låta testpersonen vända tre gånger åt vardera håll kan testet även användas för att utvärdera skillnader mellan höger och vänster sida. Hur tillförlitlig en sådan jämförelse är har emellertid inte undersökts. Testpersonen bör få vila åtminstone två minuter mellan varje försök så med tre försök åt vardera håll kan det ta förhållandevis lång tid att utföra testet.

Vad är ett bra resultat på 505 agility test?

I tabellen nedan hittar du normativa värden för 505 agility test bland fotbollsspelare och basketspelare.

Förutom att 505 agility test inte är ett test av agility, utan bara riktningsförändringar, har det framförts kritik att testresultatet till stor del beror på testpersonens linjära sprintförmåga. För att isolerat kunna testa förmågan att utföra riktningsförändringar har det därför föreslagits att vändningen ska ske redan efter 1 meter istället för 5 meter som det är nu.

Referenser