Konditionsträning förbättrar minnet

Att konditionsträna efter inlärningstillfället gör att du kommer ihåg mer av det du försökt memorera. Att konditionsträning fyller en funktion utöver att förbättra konditionen är vida känt. Det lyfts många gånger fram som viktigt för hälsa och välmående, bland annat...