Att springa i prattempo

Du har säkert hört att lugna lopp ska springas i prattempo men visste du att prattestet kan hjälpa dig styra träningen i flera olika intensitetsnivåer? De vanligaste sätten att styra sin träningsintensitet är att använda sig av procent av maxpuls, VO2-max, peak power...