Minsta effektiva träningsdos för att styrkelyftare ska bli starkare

Den minsta effektiva träningsdosen (METD) beskriver det minsta träningsstimuli en individ kan bli exponerad för och fortfarande erhålla en meningsfull träningseffekt. För styrkelyftare verkar METD innefatta 3-6 arbetsset fördelat på 1-3 träningspass per vecka, där varje set består av 1-5 repetitioner per set med en intensitet >80% av 1RM och en RPE på 7.5-9.5.