Balance error scoring system (BESS) Test

Balance error scoring system (BESS) är ett balanstest för att utvärdera den statiska balansen i stående på ett och två ben. Testet är enkelt att genomföra och används kanske framför allt för att följa upp balansförmågan efter en hjärnskakning. Hur utförs BESS Test För...

Star Excursion Balance Test

Star excursion balance test (SEBT) är ett balanstest som syftar till att undersöka den dynamiska balansen vid enbensstående. Testet går ut på att testpersonen ska stå på ett ben och nudda golvet med den fria foten så långt ifrån stödjebenet som möjligt. Testet kan...

Stående längd

Stående längd är ett hopptest som utvärderar den explosiva styrkan i benen och förmågan att utnyttja stretch-shortening cycle. Stående längd testar förmågan till horisontell kraftutveckling, till skillnad från counter movement jump som utvärderar den vertikala...

Squat jump

Vertikalhopp i olika former är ett populärt och enkelt sätt för att mäta muskulär power i benen. En form av vertikalhopp är squat jump. Testutrustning för att utföra vertikalhopp För att testa spänsten vid ett vertikalhopp behöver du utrustning för att kunna mäta...

Counter movement jump

Counter movement jump (CMJ) ett populärt och enkelt sätt för att mäta muskulär power eller reaktiv styrkeförmåga i benen samt förmågan att utnyttja stretch-shortening cycle. Testutrustning för att utföra vertikalhopp För att testa spänsten vid ett vertikalhopp behöver...

5-10-5 Pro-agility test

Snabbhet är en viktig förmåga inom många idrotter men inom lagbollsporter så som fotboll, innebandy och basket samt racketsporter som tennis och badminton är det kanske ännu viktigare att kunna utföra snabba riktningsförändringar. För att kunna utföra snabba...