Vertikalhopp i olika former är ett populärt och enkelt sätt för att mäta muskulär power i benen. En form av vertikalhopp är squat jump.

Testutrustning för att utföra vertikalhopp

För att testa spänsten vid ett vertikalhopp behöver du utrustning för att kunna mäta hopphöjden och här finns det några olika varianter. Kortfattat går det att dela in testutrustningen i hoppmattor och kraftplattor. Med en hoppmatta registreras kontakten mot mattan och tiden du är i luften när du hoppar räknas om till en hopphöjd. En annan variant av hoppmatta är egentligen inte en matta utan mäter istället kontakten i underlaget med ljus/laser.

Gemensamt för hoppmattorna är att de ställer höga krav på utförandet. Eftersom hoppmattorna räknar om tiden i luften till en hopphöjd måste du landa på samma sätt som du hoppat, det vill säga med sträckt fotled, knäled och höftled. Om du landar med böjda ben kommer du ha varit i luften längre tid och får således en högre hopphöjd, trots att du alltså egentligen inte hoppat högre.

Ett smidigare sätt att mäta hopphöjden är med hjälp av kraftplatta som kan mäta hur högt du hoppar utifrån kraftimpulsen du genererat vid upphoppet. En annan fördel är att kraftplattan kan mäta rate of force development (RFD), det vill säga hur snabbt du kan utveckla kraft. Nackdelen är att kraftplattorna är dyra och går inte att ta med i en ryggsäck till idrottshallen på samma sätt som hoppmattorna.

Hur utförs fystestet

Deltagaren ställer sig på hoppmattan eller kraftplattan med ungefär axelbrett mellan fötterna och händerna placerade på höften. Därefter böjer deltagaren på benen till en förutbestämd position. Förslagsvis standardiseras detta så deltagaren har 90° i knäleden eller låren parallella med underlaget. Den här positionen ska sedan hållas ungefär två sekunder och därefter får deltagaren göra ett maximalt upphopp. Det är inte tillåtet att deltagaren rör sig nedåt innan upphoppet för att hämta fart, det blir i sådana fall mer av ett counter movement jump LÄNK.

Som tidigare nämnt är det viktigt att deltagaren landar med benen i samma position som vid upphoppet om hoppet utförs på en hoppmatta. Är du inte noga med detta kommer du kunna få väldigt stora mätfel.

Det går som sagt att utföra squat jump med olika djup så det är viktigt att detta standardiseras för att du ska kunna ha någon nytta av testerna. Vad gäller armarna är det vanligast att händerna ska hållas på höfterna under hela hoppet men det går även att utföra squat jump med armföring. Även här gäller det att standardisera utförandet så du kan utvärdera testerna på ett tillförlitligt sätt.

Vad är ett bra resultat på fystestet?

Normativa värden för squat jump bland män och kvinnor från en mängd idrotter återfinns i artikeln Relationship between vertical and horizontal force-velocity-power profiles in various sports and levels of practice som är fritt tillgänglig för alla.

Nedan följer normativa värden för squat jump utan armföring bland olika idrottare. Nivå 1 indikerar ett svagt resultat för idrotten och nivå 5 är elit för idrotten. Testerna är utförda vid idrottsinstituten i Tammerfors, Jyväskylä och Kuourtane.

Referenser