Hem

Traditionellt utförs repetitionerna med ett visst antal set separerade med en setvila men med kluster-set vilar du även mellan repetitionerna inom samma set.


Att börja träningspasset med ett set på en tung vikt kan få dig att klara av att utföra fler repetitioner i efterföljande set.


Att vara snabb är en grundläggande förmåga inom många olika idrotter och 100 meters-eventet brukar användas för att definiera världens snabbaste man och kvinna. Vilka egenskaper som är avgörande för snabbheten är däremot inte helt klarlagda.


Träningen, kosten och sömnen är tre grundstenar för en bra hälsa och optimal prestationsförmåga.


Foam rolling och användandet av motsvarande redskap motiveras ofta med att du kan frigöra muskelfascian för att på så sätt öka rörligheten och minska smärta.


Hur djupet vid knäböj påverkar styrka, muskeltillväxt och prestationsförmåga har debatterats länge men en ny studie visar att djupa knäböj åtminstone verkar vara att föredra om du vill bygga maximalt med muskelmassa.


Det finns en hel del missuppfattningar om vad artros är och hur det ska behandlas.


Återigen visar det sig att träningsvolymen har större betydelse än frekvensen men den här gången tenderar en lägre frekvens ge något bättre resultat.


Placeboeffekter och noceboeffekter kan vara skillnaden mellan vinst och förlust.


Sitt rakt, stå upprätt, akta ryggen, lyft med benen! Den gängse uppfattningen är att ryggen är en skör struktur som ska aktas men det är en uppfattning som saknar belägg.