THE WINNING EDGE

KONTAKTOM TWE

FYSTESTER

Här finner du instruktioner för några av de vanligaste fystesterna för att du ska kunna ta nästa steg i träningen.

IDROTTSSKADOR

Här finner du en sammanfattning av orsaker, symtom och rehabilitering av de vanligaste idrottsskadorna.

ÖVNINGAR

Här finner du instruktioner hur övningar ska utföras och en sammanfattning av övningarnas effekter på skadeprevention och prestationsförbättring.

SENASTE ARTIKLARNA FRÅN BLOGGEN

Minsta effektiva träningsdos för att styrkelyftare ska bli starkare

Den minsta effektiva träningsdosen (METD) beskriver det minsta träningsstimuli en individ kan bli exponerad för och fortfarande erhålla en meningsfull träningseffekt. För styrkelyftare verkar METD innefatta 3-6 arbetsset fördelat på 1-3 träningspass per vecka, där varje set består av 1-5 repetitioner per set med en intensitet >80% av 1RM och en RPE på 7.5-9.5.