Counter movement jump (CMJ) ett populärt och enkelt sätt för att mäta muskulär power eller reaktiv styrkeförmåga i benen samt förmågan att utnyttja stretch-shortening cycle.

Testutrustning för att utföra vertikalhopp

För att testa spänsten vid ett vertikalhopp behöver du utrustning för att kunna mäta hopphöjden och här finns det några olika varianter. Kortfattat går det att dela in testutrustningen i hoppmattor och kraftplattor. Med en hoppmatta registreras kontakten mot mattan och tiden du är i luften när du hoppar räknas om till en hopphöjd. En annan variant av hoppmatta är egentligen inte en matta utan mäter istället kontakten i underlaget med ljus/laser.

Gemensamt för hoppmattorna är att de ställer höga krav på utförandet. Eftersom hoppmattorna räknar om tiden i luften till en hopphöjd måste du landa på samma sätt som du hoppat, det vill säga med sträckt fotled, knäled och höftled. Om du landar med böjda ben kommer du ha varit i luften längre tid och får således en högre hopphöjd, trots att du alltså egentligen inte hoppat högre.

Ett smidigare sätt att mäta hopphöjden är med hjälp av kraftplatta som kan mäta hur högt du hoppar utifrån kraftimpulsen du genererat vid upphoppet. En annan fördel är att kraftplattan kan mäta rate of force development (RFD), det vill säga hur snabbt du kan utveckla kraft. Nackdelen är att kraftplattorna är dyra och går inte att ta med i en ryggsäck till idrottshallen på samma sätt som hoppmattorna.

Hur utförs fystestet

I utgångspositionen står testpersonen upprätt på hoppmattan eller kraftplattan med ungefär axelbrett avstånd mellan fötterna. Ett CMJ kan utföras med händerna placerade på höften eller med fri armföring. Ett CMJ med armföring brukar förkortas CMJ(a) och går ibland under benämningen free jump. Från den upprätta positionen böjer testpersonen på benen för att hämta kraft. När benen har böjts till en knävinkel på ungefär 90° vänder testpersonen rörelsen direkt och hoppar så högt som möjligt.

Under den excentriska/nedåtgående fasen ska hela fotsulan ha kontakt med underlaget. Vid ett CMJ utan armföring ska händerna hållas på höfterna under hela utförandet. Som tidigare nämnt är det viktigt att deltagaren landar med benen i samma position som vid upphoppet om hoppet utförs på en hoppmatta. Är du inte noga med detta riskerar du att få väldigt stora mätfel. Vidare är det väldigt noga att hoppet utförs vertikalt.

Vad är ett bra resultat på fystestet?

Nedan finner du normativa värden vid counter movement jump utan armföring vid tester av olika idrotter. Nivå 1 indikerar ett svagt resultat för idrotten och nivå 5 är elit för idrotten. Testerna är utförda vid idrottsinstituten i Tammerfors, Jyväskylä och Kuourtane.

Förutom att mäta den absoluta hopphöjden kan det vara intressant att räkna ut elasticitetsindex, ett mått på förhållandet mellan den koncentriska snabbstyrkan och dem excentrisk-koncentriska snabbstyrkan. Ett lågt eller högt elasticitetsindex indikerar ett behov att utveckla den excentriskt-koncentriska snabbstyrkan respektive koncentriska snabbstyrkan.

Referenser