Star excursion balance test (SEBT) är ett balanstest som syftar till att undersöka den dynamiska balansen vid enbensstående. Testet går ut på att testpersonen ska stå på ett ben och nudda golvet med den fria foten så långt ifrån stödjebenet som möjligt. Testet kan användas för att utvärdera balansen i ett testbatteri som följs under eller mellan säsongerna, som ett screening-verktyg eller för att utvärdera balansen efter en skada.

Hur utförs Star Excursion Balance Test

För att kunna utföra SEBT behöver du endast tejp för att kunna markera ut testlinjerna, se bild nedan, samt ett måttband för att kunna mäta resultatet. Testlinjerna tejpas i åtta riktningar med 45° vilket mellan varandra och benämns utifrån den riktning det fria benet ska sträckas.

En bild som visar objekt

Automatiskt genererad beskrivning

Testet börjar med att testpersonen ställer sig i mittpunkten med testfoten i mitten av testområdet i anterior riktning med foten och ansiktet. Den andra foten placeras tätt intill och händerna placeras på höftbenskammen. Testpersonen ställer sig därefter i enbensstående på testfoten och håller det fria benet i luften. Det fria benet ska därefter sträckas ut så långt som möjligt utmed den testlinje som testledaren har valt att börja med. Testet kan utföras medsols eller motsols och börja i anterior, lateral, medial eller posterior riktning.

Testpersonens uppgift är att bibehålla balansen på stödfoten, nudda testlinjen så långt ifrån stödfoten som möjligt och därefter återgå till utgångspositionen. Testledaren mäter avståndet från centrum till den punkt där testpersonen nuddade testlinjen och noterar resultatet för respektive testlinje. Mellan varje riktning får testpersonen 15 sekunders vila ståendes jämfota i utgångspositionen. Varje riktning testas tre gånger.

Försöket är underkänd om testpersonen:

  • Inte nuddar testlinjen med den fria foten samtidigt som balansen bibehålls på stödjebenet.
  • Lyfter stödfotens häl eller framfot
  • Inte klarar av att bibehålla utgångspositionen under en sekund vid starten eller slutet av ett försök
  • Släpper händerna från höftbenskammen
  • Bedöms ha stött sig på den fria foten när den sträcktes ut för att nudda vid testlinjen
  • Tappar balansen under försöket

Vad är ett bra resultat på Star Excursion Balance Test?

Du kan välja att bedöma testet med absoluta eller relativa mått enligt följande:

  • Medelavståndet för respektive försök i varje riktning. Det vill säga summan av försök ett, två och tre dividerat med tre.
  • Medelavståndet för respektive försök i varje riktning i förhållande till benets längd. På så vis får du en mer rättvis bedömning mellan individer.

I tabellen nedanför finner du normativa värden från unga friska män och kvinnor:

En bild som visar skärmbild

Automatiskt genererad beskrivning

Referenser