Snabbhet är en viktig förmåga inom många idrotter men inom lagbollsporter så som fotboll, innebandy och basket samt racketsporter som tennis och badminton är det kanske ännu viktigare att kunna utföra snabba riktningsförändringar. För att kunna utföra snabba riktningsförändringar måste du både vara snabb och stark samt ha bra koordination och teknik. Till följd av detta är det svårt att utforma ett tillförlitligt test som kan säga något om prestationsförmågan i idrotten.

I idrotten sker riktningsförändringarna i regel som en reaktion på omgivningen och ställer därför krav på spelförståelse och reaktionsförmåga. Med tanke på att 5-10-5 Pro-agility test består av förutbestämda rörelser där testpersonen inte behöver reagera på sin omgivning är det därför missvisande att 5-10-5 Pro-agility test benämns just ”agility test” då det egentligen bara testar förmågan att utföra en snabb riktningsförändring.

Hur utförs 5-10-5 Pro-agility

För att utföra testet behöver du ett par fotoceller med elektronisk tidtagning alternativt tidtagarur, måttband, tejp och fyra koner för att markera vändlinjerna. Kortfattat går testet ut på att testpersonen ska springa 5 meter åt ena hållet, vända och springa 10 meter åt andra hållet, vända tillbaka igen och springa 5 meter till startlinjen/mållinjen.

Testet startar med deltagaren riktad mot ena fotocellen ståendes i en 3-punktsstart med fötterna höftbrett isär och fötterna placerade lika långt ut från startlinjen. Vid start åt höger placerar deltagaren sin högra hand på startlinjen och det omvända gäller vid start åt vänster.

När deltagaren känner sig redo får hen sprinta fem meter till linjen och nudda denna med den ledande handen (höger hand och fot om deltagaren startade åt höger). Därefter sprintar deltagaren 10 meter till andra linjen och utför en motsvarande vändning där vänster hand och fot ska nudda linjen. Till sist sprintar deltagaren över startlinjen/mållinjen. Deltagaren får tre försök på sig och varje försök separeras med åtminstone 2-3 minuters vila. En variant är att deltagaren får tre försök på sig med start åt höger respektive vänster för att på så sätt kunna identifiera en eventuell sidoskillnad.

Vad är ett bra resultat på 5-10-5 Pro-agility?

Det finns tyvärr inga bra riktlinjer för vad som är ett bra testresultat på 5-10-5 Pro-agility test. I grova drag varierar tiden mellan 4-5.5 sekunder. Ett problem med testet är att sträckan varierar beroende på vilket mätsystem som används (meter eller yards). Vissa referensvärden är därför baserade på att deltagarna sprungit 5-10-5 yards, det vill säga 4.57-9.14-4.57 meter. Ett exempel på detta är referensvärdena här nedanför som gäller för kvinnliga fotbollsspelare mellan 12-21 år:

Referenser

  • Physical performance characteristics of high-level female soccer players 12- 21 years of age
  • Change of Direction and Agility Tests: Challenging Our Current Measures of Performance