Stående längd är ett hopptest som utvärderar den explosiva styrkan i benen och förmågan att utnyttja stretch-shortening cycle. Stående längd testar förmågan till horisontell kraftutveckling, till skillnad från counter movement jump som utvärderar den vertikala kraftutvecklingen. Dess enkelhet gör stående längd lätt att administrera och bedöma.

Hur utförs stående längd

För att utföra stående längd behöver du bara ett måttband och ett lämpligt underlag. Testet kan antingen utföras ner i en längdhoppsgrop eller på ett plant underlag.

Testpersonen intar utgångspositionen i jämfota med fötterna placerade ungefär axelbrett isär och armarna hängandes i sidan. Vid hopp ner i en längdhoppsgrop brukar det vara tillåtet att placera tårna framför kanten på längdhoppsgropen.

För att hoppa så långt som möjligt är det viktigt att använda hela kroppen i hopprörelsen. Testpersonen bör därför börja med att sträcka upp armarna ovanför huvudet och stå upprätt med kroppen. Därefter svingas armarna nedåt bakåt samtidigt som testpersonen går ner i en knäböjsposition. Från det läget ska testpersonen snabbt vända rörelsen och hoppa så långt framåt som möjligt. Vid hopprörelsen sträcker testpersonen på armarna igen för att få extra kraft i frånskjutet. Landningen ska därefter ske jämfota.

Vid stående längd i längdhoppsgrop mäts hopplängden från kanten på längdhoppsgropen till den kroppsdel som landat närmast kanten. Om det stående längdhoppet utförts på ett plant underlag mäts hopplängden från linjen som markerat uthoppsplatsen till den hälen eller den kroppsdel som landat närmast uthoppslinjen.

Vad är ett bra resultat i stående längd?

Nedan finner du normativa värden för stående längd inhämtat från nästan en halv miljon tester på barn och ungdomar från 30 länder i europa:

Nedan finner du normativa värden för stående längd som är inhämtat från idrottare på hög nivå:

Referenser