Snabbhet är en viktig egenskap inom många idrotter men eftersom sprinterna sällan överstiger 20 meter är det sällan den maximala sprinthastigheten uppnås. I de flesta idrotterna är det därför viktigare med en bra accelerationsförmåga snarare än maximal sprinthastighet. Det är däremot inte säkert att det är samma person som är snabbast på 5 meter som på 20 meter. Av den anledningen kan det vara bra att mäta accelerationen och snabbheten på flera distanser, exempelvis 5, 10 och 20 meter.

Genomförande av snabbhetstest

För att testa snabbheten behöver du fotoceller eller någon annan utrustning som kan mäta tiden på ett tillförlitligt sätt. Att använda manuellt tidtagarur ger för låg exakthet för att kunna tillämpas på så här korta sträckor. Fotocellerna placeras ut vid startlinjen och vid 5, 10 och 20 meter.

Testpersonen ställer därefter upp bakom startlinjen och börjar testet på eget kommando, vilket tar bort reaktionstiden ur ekvationen. Testpersonen ska springa 20 meter så snabbt som möjligt och får vanligtvis tre försök på sig. Fler försök än så brukar sällan ge bättre resultat. Det är viktigt att testpersonen hinner återhämta sig mellan försöken och bör därför få vila åtminstone tre minuter. Testpersonens slutresultat utgörs av bästa tiden på respektive sträcka, oavsett om resultaten kommer från olika försök.

Eftersom det handlar om så små marginaler i accelerations- och sprintförmåga är det extra viktigt att standardisera testutförande och förstå hur små förändringar i utförandet kan ge stora förändringar i resultatet. Bland annat bör du standardisera hur långt bakom första fotocellerna testpersonen får placera den främre foten. Dessutom bör du vara noga med att testpersonen inte får luta sig bakåt och sedan gunga sig framåt med överkroppen i starten. Det kommer nämligen medföra att hen har skapat rörelseenergi i kroppen redan innan kroppen bryter laserstrålen mellan fotocellerna vilket ger ett missvisande resultat. På samma sätt kan laserstrålen vid målgången brytas med en utsträckt arm och på så sätt ge ett missvisande resultat.

Vad är ett bra resultat på ett snabbhetstest?

Nedan hittar du referensvärden för tiden på 10 m, 20 m och 10-20 m sprint bland fotbollsspelare i olika åldrar.

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

Tiden på 20 meter ger ett generellt mått på hur snabb en idrottare är. Tiden på 5 eller 10 meter ger i sin tur ett grovt mått på accelerationsförmågan medan split-tiden mellan 10-20 meter kan användas för att utvärdera idrottarens maximala hastighet. Det ska dock understrykas att du i regel inte har uppnått din maximala hastighet innan 20 meter, för att utvärdera den maximala sprinthastigheten är det därför bättre att använda sig av flygande 30.

För en stor genomgång av hur olika idrottare på varierad nivå presterar på 20 meter rekommenderas följande artikel som finns fritt tillgänglig att läsa: Relationship between vertical and horizontal force-velocity-power profiles in various sports and levels of practice.

Referenser