Ekblom-Bak-testet är ett submaximalt konditionstest som utförs på cykelergometer och syftar till att beräkna den maximala syreupptagningsförmågan (VO2-max). I likhet med det klassiska Åstrandtestet bygger Ekblom-Bak-testet på sambandet mellan arbetsintensitet och puls samt det faktum att arbetsekonomin är nästintill försumbar på cykelergometer. Ekblom-Bak-testet är en vidareutveckling av Åstrandtestet och skiljer sig åt genom att VO2-max beräknas hjälp av pulsförändringen mellan två arbetsnivåer istället för pulsen vid en enskild arbetsnivå.

Hur utförs ett Ekblom-Bak-test

För att utföra ett Ekblom-Bak-test behöver du en ergometercykel eller en elektroniskt bromsad cykel, metronom, Borgskala, klocka och ett tidtagarur. Kortfattat går testet ut på att testpersonen ska cykla på två belastningar under fyra minuter vardera. Den första lätta belastningen är samma för alla medan den andra belastningsnivån baseras på testpersonens kön och fysiska status. Fullständig manual för testet återfinns här

Efter att ha kalibrerat ergometercykeln, gått igenom förberedelserna och anpassat sadelhöjd och styre börjar testpersonen med att cykla på en låg belastning under fyra minuter med en kadens på 60 varv per minut. Under sista minuten noteras testpersonens medelpuls.

Därefter ska belastningen direkt höjas så testpersonen uppnår en steady state med en hjärtfrekvens mellan 120-150 slag/min eller 110-140 slag/min beroende på om testpersonen är yngre eller äldre än 50 år. Dessutom ska den upplevda ansträngningen vara kring 14 på Borgskalan. Den högre intensitetsnivån utgår ifrån en standardmall men anpassas utifrån hur testpersonen skattar den upplevda ansträngningen på den lägre belastningsnivån. Testpersonen cyklar fyra minuter på den högre belastningen och medelpulsen för den sista minuten noteras.

Den maximala syreupptagningsförmågan beräknas därefter med hjälp av specifika ekvationer utifrån skillnaden i puls mellan de olika belastningsnivåerna. Den senaste beräkningsekvationen har god validitet i för VO2max mellan 19-62 ml·min-1·kg-1 för kvinnor och 24-76 ml·min-1·kg-1 för män samt i åldersspannet 21-86 år för kvinnor och 20-84 år för män.

Vad är ett bra resultat på Ekblom-Bak-testet?

Vad som är ett bra maximalt syreupptag varierar givetvis beroende på vem du är och vad du ska göra. Mer generella referensvärden för VO2-max finner du i tabellen här nedanför:

Grupp A: längdskidor, löpning (>800 m), gång, modern femkamp, cykel (>1 km), skridskoåkning (>1500 m), rodd, paddling, simning (>200 m), skidskytte, nordisk kombination.

Grupp B: lagidrotter, boxning, brottning, fäktning, kortdistanslöpning, simning, cykling, skridskoåkning, konståkning, mångkamp i friidrott, simhopp, rytmisk gymnastik.

Grupp C: gymnastik, tyngdlyftning, kastgrenar i friidrott, skytte, hästsport, motorsport.

Är du mer intresserad av syreupptagningsförmågan i normalbefolkningen finner du normativa värden här: Referensvärden för den maximala syreupptaningsförmågan

Referenser