Beeptestet testar förmågan att utföra upprepade 20-meterslöpningar och syftar till att få en uppskattning av syreupptagningsförmågan (VO2-max). Med tanke på testets utförande med upprepade löpningar och riktningsförändringar är det en form av konditionstest som lämpar sig bra för idrotter med ett intermittent arbete, exempelvis fotboll, innebandy och handboll. Testet är dessutom enkelt att utföra då det inte kräver någon avancerad eller dyr utrustning.

Hur utförs Beeptestet

För att utföra ett Beeptest behöver du en ljudfil med testet, högtalare, koner och en yta för att ställa upp testet, se figur nedan. Dessutom underlättar det om du har ett protokoll över alla nivåer på Beeptestet för att lättare kunna skriva ner när alla deltagare kliver av.

Testet startar med att deltagarna är uppradade utmed en linje. På startsignal springer deltagarna 20 meter till en linje på andra sidan och ska korsa denna innan nästa signal (Beep). Samma signal utgör även startsignal till nästa löpning där deltagaren ska ta sig tillbaka till startlinjen innan nästa beep. Denna procedur upprepas till dess att deltagaren inte längre hinner springa 20 meter innan nästa beep.

Det finns olika varianter av Beeptestet men den kanske vanligaste varianten startar på nivå 1 där hastigheten är 8.5 km/h och sedan ökar hastigheten med 0.5 km/h varje nivå. Varje nivå tar ungefär en minut att utföra och antalet löpningar ökar därför från sju vändor på nivå 1 till 16 vändor på nivå 21, som ofta är den högsta nivån.

Räkna ut syreupptagningsförmåga med Beeptestet

Det finns en rad olika tabeller som du kan utgå ifrån för att få ett uppskattat värde på syreupptagningsförmågan samt vad som är ett bra testresultat på Beeptestet.

En bild som visar skärmbild

Automatiskt genererad beskrivning

För att då ett uppskattat VO2-max kan du använda följande formel:

VO2-max = 0.276x + 27.504 där x = antalet 20-meterslöpningar

Ett Beeptest där du tillryggalagt 90 20-meterslöpningar ger således:

VO2-max = 0,276*90 + 27,504 = 52,34 [ml/kg/min]

En annan formel för att räkna ut syreupptagningsförmågan är:

VO2-max = 31,025 + 3.238X – 3.248A + 0.1536AX där X är hastigheten på den sista nivån deltagaren nått och A är ålder på deltagaren.

Se artikel om Maximal syreupptagningsförmåga för allmänna referensvärden gällande syreupptagningsförmågan.

Referenser