Wingate test, även kallat 30-second Wingate test eller Wingate anaerobic test, är ett sprinttest på cykel som pågår under 30 sekunder. Syftet med testet är att mäta den anaerob power och anaerob kapacitet i nedre extremitet, egenskaper som är viktiga inom idrotter som innehåller korta högintensiva aktioner. Det är ett extremt påfrestande test, så du bör vara van vid den typen av aktivitet för att kunna utföra testet på ett tillförlitligt sätt.

Hur utförs Wingate testet?

För att utföra ett Wingate test behöver du ett tidtagarur, en våg och en mekaniskt bromsad cykelergometer som registrerar trampfrekvens samt har wattmätare. Det är även ett extra plus om cykeln har programvara för testet. Nedan följer en grundläggande instruktion av Wingate test:

Innan testet börjar ska deltagaren väga sig för att cykelergometern ska kunna ställas in med rätt motstånd. Det finns olika varianter på testet men som standard ska motståndet på cykelergometern vara 7,5 procent av deltagarens kroppsvikt eller 0,075 kilopond/kg kroppsvikt.

När sadelhöjden är anpassad så deltagaren har en knäflexion på 5-10° med foten i bottenläget kan uppvärmningen påbörjas. Deltagaren får då cykla 2-3 minuter med ett motstånd på 1-2 kilopond och sen utföra en eller någon enstaka sprint med maximal intensitet.

Testet börjar sedan med att deltagaren får cykla några sekunder utan motstånd. Testledaren räknar sedan ner till start och lägger även på motståndet på startsignalen. Deltagaren ska då cykla med maximal intensitet under 30 sekunder. Här är det bra om testledare och andra personer runt omkring kan heja på så deltagaren verkligen ger allt under testet.

Vad är ett bra resultat på Wingate test?

Resultatet på ett Wingate test kan utvärderas med olika mått beroende på vilken eller vilka egenskaper som ska studeras. De vanligaste utfallsmåtten är:

  • Peak power output – Den 5 sekundersperiod med högst powerutveckling.
  • Relative power output – Peak power output relativt till kroppsvikten.
  • Mean power output – Powerutvecklingen i genomsnitt under 30 sekunder.
  • Anaerobic fatigue/Fatigue index – Förhållandet mellan den främsta 5-sekundersintervallen. (peak power output) och den sämste 5-sekundersintervallen. 
  • Anaerobic capacity – Powerutvecklingen för en 5-sekundersintervall i genomsnitt.

Nedan följer några normativa värden för testresultaten vid ett Wingate testet.

En bild som visar vägg

Automatiskt genererad beskrivning

Ytterligare normativa värden för fysiskt aktiva män och kvinnor återfinns i artikeln Norms for the Wingate anaerobic test with comparison to another similar test.

Referenser