Det finns många missuppfattningar och myter kring ländryggssmärta. Här reder vi ut några av dessa.

1. Ländryggssmärta beror sällan på en allvarlig skada eller sjukdom.

2. De flesta episoderna av ländryggssmärta ger med sig med tiden och förvärras inte för att vi blir äldre.

3. En långvarig ländryggssmärta är mer associerat med en negativ inställning, ett rädsla-undvikandebeteende, låg tilltro till att tillståndet ska förbättras och bristande coping-strategier än vad det är associerat med strukturella skador.

4. Röntgen kan vara till hjälp hos en del patienter men för det mesta har det begränsad nytta vad gäller att fastställa prognos, förutspå eventuella framtida besvär och förbättrar inte det kliniska utfallet. Ländryggssmärta kan uppstå utan strukturella förändringar i ländryggen och strukturella förändringar förekommer helt utan symtom. Dessutom kan strukturella förändringar, så som diskbråck, försvinna eller minska med tiden.

5. Att röra på ryggen i samtliga riktningar och med successivt ökad belastning är både säkert och nyttigt för ryggen. Ibland kan det göra ont att röra på ryggen men det behöver inte betyda att det är skadligt och du måste därför inte avsluta eller anpassa aktiviteten.

6. Genom att successivt öka belastningen på ryggen kommer dess strukturer att stärkas för att klara av ännu högre belastning i framtiden. Upprepad belastning kommer alltså inte slita ut ryggen.

7. Hållningen och ryggens kurvatur i sittande, stående eller vid lyft kan varken förutsäga risken för ländryggssmärta eller hur långvariga eventuella besvär kommer vara.

8. En svag bålmuskulatur orsakar inte ländryggssmärta. Personer som har ont i ländryggen tenderar snarare att vara mer spända i bålmuskulaturen. Det är därför sannolikt viktigt att kunna spänna musklerna när det behövs men även att få musklerna att slappna av när de inte behövs.

9. Plötslig ländryggssmärta beror sällan på att det uppstått en strukturell skada och är inte en signal på att du måste vila. Plötslig ländryggssmärta är ofta relaterad med stress, humör eller aktivitetsförändring.

10. Ländryggssmärta kräver inte starka värktabletter, injektioner eller en operation. Med patienten i fokus bör vårdgivare istället hjälpa till att motivera och coacha patienten till fysisk aktivitet, sociala aktiviteter, goda sömnrutiner, en hälsosam kroppsvikt och fortsatt arbete för att på så sätt främja en god fysisk och mental hälsa.

Vidare läsning om ländryggssmärta:

Ländryggssmärta, tunga lyft och ryggens kurvatur

Det finns ingen korrekt hållning

Är det farligt att lyfta med böjd rygg?

Referens:

Back to basics: 10 facts every person should know about back pain.