Sitt rakt, stå upprätt, akta ryggen, lyft med benen! Den gängse uppfattningen är att ryggen är en skör struktur som ska aktas men det är en uppfattning som saknar belägg.

Hållning är ett ständigt debatterat område och det finns en utbredd uppfattning om att en ”felaktig” hållning orsakar besvär i nacke och rygg. Trots att det inte finns några övertygande vetenskapliga belägg för att så skulle vara fallet, har en hel industri utvecklats kring hållning och ergonomi. 

Än värre är att även vårdgivare ger råd om hur du ska sitta för att undvika smärtan som uppkommer på grund av den ”felaktiga” hållningen. Trots att det inte finns någon vidare evidens för att undvikandet av en viss hållning förebygger ryggsmärta eller att en viss kurvatur skulle vara associerad med smärta.

Även om det görs med goda avsikter kan rådet att personer med ryggsmärta måste vara försiktiga med ryggen och undvika vissa positioner kan stjälpa mer än hjälpa. Det kan nämligen leda till rörelserädsla och en nedsatt tilltro till den egna (ryggens) förmåga. 

Personer med ryggsmärta behöver snarare hjälp att hitta en mer avslappnad hållning för att på så sätt minska smärtan, och då kan det ibland vara bättre att inta en position som ofta anses felaktig eller skadlig. 

Nyligen publicerades en åsiktsartikel skriven av några av de mest framstående forskarna inom fältet för ryggsmärta. I artikeln presenterar de sju punkter där de hoppas att synen på hållning och ryggens kurvatur ska förändras (1).

Sju viktiga punkter för att ändra synen på hållningen och ryggens kurvatur

1. Det finns ingen enskild ”korrekt” hållning. Trots gängse uppfattning om hållningen finns det ingen tydlig evidens för en optimal hållning eller att undvikandet av en inkorrekt hållning minskar risken för ryggbesvär.

2. Hållningsvariationer är en del av livet.
 Det finns en naturlig variation av ryggens kurvatur och det finns ingen hållning som är starkt associerad med smärta. Smärta ska framför allt inte hänföras till relativt ”normala” variationer.

3. Hållningen reflekterar humöret. 
Hållningen kan ge insikt i en persons känslor, tankar och kroppsbild. En viss hållning kan intas som en skyddande strategi på grund av rädsla för att kroppen ska skadas. Det kan därför vara viktigt att försöka förstå varför någon intar en viss hållning.

4. Det är säkert att inta bekväma positioner. 
Vad som är en bekväm position varierar mellan individer. Att utforska olika positioner, även sådana som ofta undviks, och förändra sin vanehållning kan minska eventuell smärta.

5. Ryggraden är robust och är något du kan lita på.
 Ryggraden är en hållfast och anpassningsbar struktur som är kapabel att röras och belastas i varierade positioner. Vanligt förekommande varningar om att ”akta ryggen” är ofta onödiga och kan leda till rädsla.

6. Det är inte farligt att sitta. 
Att sitta ner mer än 30 minuter i en och samma position är varken farligt eller något som ska undvikas. Däremot kan det underlätta att variera position och självklart är fysisk aktivitet bra för din hälsa.

7. Det finns inte en specifik hållning för alla.
 Hållnings- och rörelseanalyser förhindrar inte smärta på arbetsplatsen. Den föredragna lyfttekniken varierar bland annat utifrån individers naturligt varierade kurvatur i ryggraden. Det finns varken evidens för att en specifik hållning skulle vara bättre än någon annan eller att det är bra att aktivt spänna bålen när du lyfter.

Ryggens kurvatur vid tunga lyft

I ett tidigare inlägg har jag gått in på djupet på frågan huruvida en viss hållning eller kurvatur är att föredra när du ska lyfta tunga föremål samt beskrivit den evidens som talar för respektive emot detta. Har du läst igenom punkterna här ovanför kan du säkert ana vad kontentan av min genomgång men jag rekommenderar ändå att du läser igenom artikeln om du inte redan gjort det.

Läs mer: Ländryggssmärta, tunga lyft och ryggens kurvatur