Sambandet mellan proteinsyntes och hypertrofi

Sambandet mellan proteinsyntes och hypertrofi

Hur väl speglar en akut höjning av muskelproteinsyntesen den långsiktiga muskeltillväxten? Musklerna i kroppen bryts ner och byggs upp hela tiden och förhållandet mellan uppbyggning och nedbrytning avgör om muskelmassan ökar eller minskar. Det här är en process som...

Muskelfiberaktivering

När man tänker på det är det ganska häftigt att vi viljemässigt kan kontrollera musklerna i kroppen, detta utan att vi egentligen tänker på det. Allt från att du med dina ögonmuskler kan följa den här texten till att du på gymmet kan utföra en knäböj där du mer eller...

Musklernas uppbyggnad

Detta inlägg syftar till att ge en grundläggande kunskap om hur våra muskler är uppbyggda. Framöver kommer det dyka upp inlägg som kräver en viss förståelse för musklernas uppbyggnad och funktion. Vid dessa tillfällen kan det vara bra med ett mer grundläggande inlägg...