En instabilitet i axelleden kan delas in i tre olika kategorier:

  • Multidirektionell instabilitet – En multidirektionell instabilitet orsakas inte av ett trauma utan beror på en upprepad belastning med stort rörelseutslag vilket töjer ut ledkapseln och ligamenten. Den multidirektionella instabiliteten identifieras ofta hos personer som har en ökad ledrörlighet rent generellt.
  • Traumatisk instabilitet – Den traumatiska instabiliteten uppstår till följd av ett trauma mot axeln. Typexemplet är en luxation i axelleden med medföljande strukturella skador på exempelvis ledkapseln eller labrum, vilket försämrar den passiva stabiliteten i axeln.
  • Förvärvad idrottsspecifik instabilitet – En förvärvad idrottsspecifik instabilitet uppkommer efter en långvarig belastning i axelledens ytterlägen. Vanligtvis drabbar detta kastidrottare som töjer ut den främre delen av ledkapseln i samband med att armen förs bakom ryggen i uppspänningsfasen av kasten.

Symtom vid instabilitet i axelleden

Symtomen vid en axelinstabilitet varierar beroende på typ av instabilitet och hur dessa påverkar idrottsutövandet och den vardagliga aktiviteten.

  • Multidirektionell instabilitet – Det kan vara svårt att identifiera en multidirektionell instabilitet då symtomen påminner om både subakromiellt smärtsyndrom och rotatorkuffsskada. Det primära symtomet är generell smärta i axeln. Vid klinisk undersökning kan emellertid en ökad instabilitet i axelleden och en generellt ökad laxitet i kroppen identifieras.
  • Traumatisk instabilitet – Som tidigare nämnt är detta vanligtvis en följd av en luxation i axelleden. Symtomen är därför motsvarande en axelluxation som inte rehabiliterats färdigt.
  • Förvärvad idrottsspecifik instabilitet – En förvärvad idrottsspecifik instabilitet kan resultera i ett sekundärt inre eller yttre impingement alternativt en känsla av att axeln subluxerar. Ofta identifieras en ökad rörlighet i den främre delen av kapseln men en nedsatt rörlighet i den bakre kapseln.

Rehabilitering vid instabilitet i axelleden

Rehabiliteringen skiljer sig åt beroende på typ av instabilitet och omfattningen av besvären. För rehabilitering vid en traumatisk instabilitet, se artikeln om luxation i axelleden.

Vid multidirektionell instabilitet och förvärvad idrottsspecifik instabilitet bör idrottaren initialt vila från de provocerande momenten i idrotten. Rehabiliteringsträningen syftar därefter till att förbättra styrkan i axeln och skuldran för att ge idrottaren bättre förutsättningar att kunna kontrollera och stabilisera axeln i idrotten. Rehabträningen måste därför anpassas utifrån idrottarens behov och här krävs det att orsaken till besvären har identifierats. Det kan röra sig om tekniska faktorer, bristfällig styrka eller, vid förvärvad idrottsspecifik instabilitet, nedsatt rörlighet i den bakre kapseln.

Styrketräningen börjar med övningar i closed-chain och progredieras till övningar i open-chain samt slutligen till idrottsspecifika rörelser. Det är viktigt att se över hela den kinetiska kedjan eftersom styrka och rörlighet i omkringliggande leder påverkar förutsättningarna för axelleden.

Referenser