Att ha passare när du bänkpressar gör att du orkar utföra fler repetitioner.

Tidigare studier har visat att sociala interaktioner under styrketräningen kan förbättra resultatet. Närvaron av åskådare i samband med en maxning har visat sig kunna öka 1RM i bänkpress med 12,9 procent (1). Dessutom har närvaron av personliga tränare, coacher och träningspartners visat sig förbättra styrka och power efter 12 veckors träning (2).

Fenomenet skulle kunna förklaras av en ökad self-efficacy och andra psykosociala faktorer som gör att träningen inte upplevs lika ansträngande, vilket i förlängningen gör att du pressar dig mer och får bättre resultat.

Passare i bänkpress, inte bara en fråga om säkerhet

Med en ny studie ville forskarna undersöka om närvaron av passare påverkade bänkpress-prestationen, laktatnivåer och psykosociala faktorer i samband med bänkpress-träning (3).

Vid två olika tillfällen fick deltagarna utföra tre set bänkpress i smithmaskin till failure med en belastning på 60 procent av 1RM. Vid det ena tillfället var passarna synliga för deltagarna och vid det andra tillfället stod passarna bakom en skärm utanför deltagarnas synfält och deltagarna var ovetandes om att passarna var där. Skärmen satt dock där vid båda tillfällena och deltagarna fick förklarat för sig att skärmarna satt där för att deltagarna inte skulle bli distraherade av saker runtomkring. 

Efter varje set fick deltagarna skatta den upplevda ansträngningen och mellan seten skattade deltagarna hur självsäkra de var att de skulle kunna utföra lika många repetitioner nästa set. 

Bättre prestation och lägre ansträngning med passare

Närvaron av passare gjorde att deltagarna:

  • Utförde fler repetitioner totalt (11.2%) och i varje enskilt set. 
  • Upplevde träningen som mindre ansträngande.
  • Uppvisade en högre tilltro till den egna förmågan (self-efficacy).
  • Fick högre laktatnivåer i blodet, vilket indirekt blir ett mått på hur mycket deltagarna tagit ut sig.

Efter det sista testtillfället bekräftade deltagarna att de inte hade förstått det riktiga syftet med studien och berättade att de inte hade sett att passarna stod där vid tillfället när passarna gömde sig bakom skärmarna. Forskarna hade med andra ord lyckats väldigt bra med upplägget på studien.

Att ta med sig

Den här studien kommer kanske inte förändra din träning på något häpnadsväckande sätt men talar kanske för att du bör ha en passare om du vill prestera på topp. Att ha en passare verkar ju trots allt inte bara vara bra av säkerhetsmässiga skäl utan verkar även kunna förbättra prestationsförmågan, sannolikt tack vare ökad self-efficacy och lägre upplevd ansträngning.