Avgörande egenskaper för 100-meterslöpare

Att vara snabb är en grundläggande förmåga inom många olika idrotter och 100 meters-eventet brukar användas för att definiera världens snabbaste man och kvinna. Vilka egenskaper som är avgörande för snabbheten är däremot inte helt klarlagda. Tidigare studier har visat...

Bli snabbare med slädsprint

Så kan slädsprint förbättra din snabbhet! Det går att förbättra sin snabbhet på väldigt många olika sätt, bland annat med olika former av motståndslöpning. Med motståndslöpning avses sprintövningar där du på ett eller annat sätt ökar motståndet. Exempelvis...

Spelar repetitionshastigheten någon roll?

Det dyker ständigt upp frågor kring hur träningen ska utformas för att ge bäst resultat. En variabel det inte snackas lika mycket om är hur snabbt repetitionerna ska utföras. Nu tänkte jag därför titta närmare på om det finns någon anledning att ta hänsyn till...