Mind-muscle connection

Mind-muscle connection

Det har uppstått lite av en debatt kring den praktiska nyttan av att kunna öka muskelaktiveringen genom att fokusera på en specifik muskel. För inte så länge sedan skrev jag om en studie där man undersökte huruvida det gick att öka aktiveringen av en muskel genom...

Jakten på kontakten fortsätter

Byggarna har rätt: det går att självmant öka kontakten i en muskel om du fokuserar på att utföra en rörelse med just den muskeln. Kroppsbyggning handlar, något förenklat, om att bygga så stora muskler som möjligt. För att lyckas med detta kan man bland annat variera...