Det går inte att lita på självrapporterad data

Ännu en studie visar att det inte går att lita på människor som får rapportera sin fysiska aktivitet via frågeformulär. Den allmänna rekommendationen för aerob fysisk aktivitet är 150 minuter per vecka med måttlig intensitet, exempelvis rask promenad, eller 75 minuter...

En vetenskaplig metod som inte håller måttet

En stor del av den forskning som görs på energiintag och energiförbrukning baseras på deltagarnas egna uppskattningar. En metod som är så dålig att den till och med kan vara värdelös. Att använda sig av självrapportering vid insamling av data på energiintag och...