Styrketräning med suspensionsband

Ökad muskelaktivering och potentiellt bättre effekt av styrketräning med suspensionsband. Styrketräning kan bedrivas på många sätt och med en stor variation av utrustning. Själv föredrar jag fria vikter men varierar ofta min träning med annan utrustning, bland annat...